Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików jest przeglądem osiągnięć naukowych oraz forum wymiany doświadczeń przedstawicieli szkół wyższych i jednostek naukowych zajmujących się problematyką chemiczną na terenie Łodzi. Spotkania te corocznie gromadzą kilkuset studentów i doktorantów oraz ich promotorów.

Książka abstraktów Sesji (PDF)

Terminy:

 • 4 maja – otwarcie zgłoszania prac poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego
 • 7 czerwca, godz. 16:00 – zamknięcie naboru
 • 24 czerwca – Sesja

UWAGA!

Do konkursu zgłaszać można postery przygotowane przez studentów - semestru dyplomowego studiów II stopnia (magistrantów) oraz przez studentów III stopnia (doktorantów) z łódzkiego środowiska chemicznego. Doktoranci wybrani przez komisje wydziałowe występują z komunikatami.
Zarówno prezentacje posterowe, jak i ustne komunikaty, mają przedstawiać wyniki badań studentów wykonanych w ramach studiów odpowiednio II lub III stopnia.

Streszczenia opublikowane będą w formie elektronicznej, a najlepsze postery zostaną nagradzone.

Sesja podzielona jest na pięć sekcji tematycznych:

 • S1. Chemia Analityczna, Nieorganiczna, Środowiskowa i Elektrochemia
 • S2. Chemia Organiczna, Biochemia, Biotechnologia, Chemia Żywności i Chemia Medyczna
 • S3. Chemia Polimerów i Materiałów Funkcjonalnych
 • S4. Chemia Fizyczna, Teoretyczna i Krystalografia
 • S5. Dydaktyka w Chemii

Preferowany format posterów to A0 (840 x 1190 mm) w orientacji pionowej.

Postery wieszamy od godz. 8:00 do 9:00, przed uroczystym otwarciem Sesji.

Wzór abstraktu: abstrakt_Sesja_2022.dotx


Regulamin

Regulamin konkursu XIII Sesji.pdf

Patronat

 • JM Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik

Komitet honorowy

 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Szynkowska-Jóźwik - Dziekan Wydziału Chemicznego PŁ
 • prof. dr hab. Sławomira Skrzypek - Dziekan Wydziału Chemii UŁ
 • dr hab. Katarzyna Dzitko, prof. UŁ - Prodziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
 • prof. dr hab. Jarosław Dziadek - Dyrektor Instytutu Biologii Medycznej PAN
 • dr hab. Agnieszka Olejniczak, prof. IBM PAN - Przewodnicząca Zarządu Oddziału Łódzkiego PTChem
 • dr hab. inż. Anna Diowksz, prof. PŁ - Dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
 • prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński - Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ
 • prof. dr hab. Marek Potrzebowski - Dyrektor Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

Komitet organizacyjny

 • dr hab. inż. Elżbieta Kuśmierek - przewodnicząca
 • dr hab. Ewa Chrześcijańska
 • dr hab. inż. Piotr Szajerski
 • dr inż. Lesław Sieroń
 • dr inż. Oleksandr Shtyka
 • dr inż. Mateusz Zakrzewski
 • mgr inż. Anita Raducka
 • mgr inż. Bartłomiej Rogalewicz
 • mgr Anna Cabaj

Jury Sesji

 • dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. uczelni - Prodziekan Wydziału Chemicznego PŁ
 • dr hab. Anna Zawisza, prof. UŁ - Prodziekan Wydziału Chemii UŁ
 • prof. dr hab. Renata Bocian - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
 • dr Anita Ciesielska - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
 • dr hab. Agnieszka Olejniczak, prof. IBM PAN - Przewodnicząca Zarządu Oddziału Łódzkiego PTChem
 • prof. dr hab. Elżbieta Klewicka - Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, Oddział Łódzki
 • dr hab. inż. Monika Kosmala - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
 • dr hab. inż. Piotr Kazimierski, prof. uczelni - Prodziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ
 • dr hab. Artur Różański, prof. CBMM PAN - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
 • dr inż. Paulina Filipczak - Sekcja Młodych PTChem

Partnerzy Sesji

ATLAS sp.z o.o.

ATLAS sp.z o.o.
POLPHARMA S.A.POLPHARMA S.A.
PolfarmexPolfarmex S.A.
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Oddział Łódzki

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - Oddział Łódzki
Sekcja Młodych PTChem

Sekcja Młodych PTChem