IX Sesja Magistrantów
i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików

Pod Patronatem JM Rektora PŁ prof. dra hab. Sławomira Wiaka

Ważne terminy

24 kwietnia 2018

Uruchomienie przyjmowania zgłoszeń

26 maja 2018

Zamknięcie przyjmowania zgłoszeń

21 czerwca 2018

IX Sesja Magistrantów
i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików

Czego nie potrafię stworzyć, tego nie potrafię zrozumieć.
Richard Feynman

O Sesji

Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików jest przeglądem osiągnięć naukowych oraz forum wymiany doświadczeń przedstawicieli szkół wyższych i jednostek naukowych zajmujących się problematyką chemiczną na terenie Łodzi. Spotkania te corocznie gromadzą kilkuset studentów i doktorantów oraz ich promotorów.


UWAGA!
 • Studenci kierunków chemicznych prezentują rezultaty swoich badań w formie plakatów.
 • Doktoranci wybrani przez komisje wydziałowe występują z komunikatami.

Streszczenia wydawane są w formie Materiałów Sesji a najlepsze plakaty będą nagradzane.
Sesja podzielona będzie na kilka sekcji tematycznych, utworzonych na podstawie zgłoszeń uczestników.


Patronat - JM Rektor PŁ, prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak

Komitet honorowy

 • Prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz - Dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
 • Dr hab. Jarosław Lewkowski, prof. UŁ - Przewodniczący Zarządu Łódzkiego Oddziału PTChem
 • Prof. dr hab. inż. Małgorzata Iwona Szynkowska - Dziekan Wydziału Chemicznego PŁ
 • Prof. dr hab. Jarosław Dziadek - Dyrektor Instytutu Biologii Medycznej PAN
 • Dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ - Dziekan Wydziału Chemii UŁ
 • Prof. dr hab. Andrzej Kruk - Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
 • Prof. dr hab. Marek Potrzebowski - Dyrektor Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

Jury Sesji

 • Dr hab. Jarosław Lewkowski, prof. UŁ - PTChem Łódź
 • Dr hab. Agnieszka Olejniczak, prof. IBM PAN - IBM PAN
 • Dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ - Wydział Chemii UŁ
 • Dr hab. Marcin Palusiak, prof. UŁ - Wydział Chemii UŁ
 • Doc. Ilona Głowacka - Wydział Farmaceutyczny UMŁ
 • Dr hab. inż. Beata Brożek-Płuska - Wydział Chemiczny PŁ
 • Dr hab. Katarzyna Dzitko, prof. UŁ - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dr hab. Paweł Stączek, prof. UŁ - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Prof. dr hab. Arkadiusz Chworos - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych
 • Dr hab. inż. Radosław Bonikowski - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
 • Dr Krzysztof Kołodziejczyk - Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
 • Dr Jakub M. Milczarek - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
 • Reprezentant Sekcji Studenckiej PTChem

Komitet organizacyjny

Wydział Biotechnologii Nauk o Żywności
Politechnika Łódzka

Mgr inż. Nina Pawlik

Biuro, sponsorzy i partnerzy

Mgr inż. Kamil Szymczak

Sprawy techniczne i materiały sesji

Program

08:30 - 10:00   Rejestracja uczestników & Rozwieszanie plakatów
10:00 - 10:15   Uroczyste rozpoczęcie Sesji
10:15 - 13:00   Sesja plakatowa magistrantów
13:30 - 15:30   Komunikaty doktorantów (S-8)
15:30 - 16:00   Podsumowanie Sesji & Wręczenie nagród (S-8)


Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Politechnika Łódzka
Łódź, ul. Wólczańska 171/173
(Łącznik i sala S-8)

Zgłoś się już teraz!