O Sesji

 

Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików jest przeglądem osiągnięć naukowych oraz forum wymiany doświadczeń przedstawicieli szkół wyższych i jednostek naukowych zajmujących się problematyką chemiczną na terenie Łodzi. Spotkania te corocznie gromadzą kilkuset studentów i doktorantów oraz ich promotorów.

W trakcie tego spotkania naukowego studenci kierunków chemicznych prezentują, w formie plakatów rezultaty swoich badań. Sesji towarzyszą również wykłady doktorantów związane z ich pracą naukową, a streszczenia wydawane są w formie Materiałów Sesji. Najlepsze prezentacje są nagradzane.

Sesja podzielona jest na cztery sekcje tematyczne:

 • Chemia Analityczna, Nieorganiczna, Środowiskowa i Elektrochemia
 • Chemia Organiczna, Biochemia, Biotechnologia i Chemia Medyczna
 • Chemia Polimerów i Materiałów funkcjonalnych
 • Chemia Fizyczna, Teoretyczna i Krystalografia
VII Sesję Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemicznego organizują:

Polskie Towarzystwo Chemiczne Oddział Łódzki Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej
Polskie Towarzystwo Chemiczne
Oddział Łódzki
Wydział Chemiczny
Politechniki Łódzkiej

Historia Sesji:

 • 2010 r. - I Sesja zorganizowana na Wydziale Chemicznym PŁ
 • 2011 r. - II Sesja zorganizowana na Wydziale Chemii UŁ
 • 2012 r. - III Sesja zorganizowana na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
 • 2013 r. - IV Sesja zorganizowana na Wydziale Chemicznym PŁ
 • 2014 r. - V Sesja zorganizowana na Wydziale Chemii UŁ
 • 2015 r. - VI Sesja zorganizowana na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ

Zapraszamy:

 • doktorantów, którzy zajęli pierwsze miejsce w odpowiednich sesjach w swoich macierzystych jednostkach i będą je reprezentowali wygłaszając komunikat ustny (10 minut + dyskusja)
 • pozostałych doktorantów do wygłoszenia krótkich komunikatów ustnych. Spośród zgłoszeń Jury Sesji wybierze 5-6 prezentacji, których autorzy zostaną zaproszeni do wygłoszenia 5 minutowych komunikatów. Lista wybranych prezentacji zostanie ogłoszona 31 maja 2016
 • magistrantów trzeciego semestru studiów II stopnia do prezentacji wyników w formie posteru

Wymagania techniczne

Magistranci: plakat - maksymalny rozmiar - 707 × 1000 mm (format B1).

Doktoranci:

 • komunikat - 10 minut na wygłoszenie + 5 minut na dyskusję, forma prezentacja PowerPoint: pliki .ppt, .pptx, .pps lub .ppsx
 • 'ignite-talks' - 5 minut wystąpienie ustne, forma prezentacja PowerPoint: pliki .ppt, .pptx, .pps lub .ppsx

Ważne terminy

18 kwietnia 2016

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń

22 maja 2016

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń

21 czerwca 2016

VII Sesja Magistrantów i Doktorantów

Program

8:30 - 10:00 Rejestracja uczestników (parter), Rozwieszanie plakatów (I piętro)
10:00 - 10:15 Uroczyste otwarcie Sesji (Audytorium Ch-1)
10:15 - 12:15 Sesja posterowa magistrantów (korytarz I p.)
12:15 - 12:30 Przerwa
12:30 - 13:30 Komunikaty doktorantów (Audytorium Ch-1)

 • Patrycja Giesz, Wydział Chemii UŁ
 • Kamil Krysiak, Wydział Chemiczny PŁ
 • Anna Macieja, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
 • Maria Rutkiewicz-Krotewicz, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ


13:30 - 13:45
Przerwa
13:45 - 14:15 Krótkie wystąpienia doktorantów typu ignite-talk (Audytorium Ch-1)

 • Piotr Drożdżyński, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
 • Michał Gacki, Synteza, Wydział Chemiczny PŁ
 • Renata Smulik, Wydział Chemiczny PŁ
 • Kaja Spilarewicz-Stanek, Wydział Chemii UŁ
 • Kamil Szymczak, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ

14:15 - 15:00 Narada Jury Sesji
15:00 - 15:30 Podsumowanie Sesji, wręczenie nagród i uroczyste zamknięcie Sesji (Audytorium Ch-1)

Książka abstraktów (PDF)

Zgłoszenia

Rejestracja uczestników Sesji została zakończona 22 maja

Organizatorzy

Patronat - JMR PŁ, prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki

Komitet honorowy

 • Prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz - Dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
 • Dr hab. Jarosław Lewkowski, prof. UŁ - Przewodniczący Zarządu Łódzkiego Oddziału PTChem
 • Prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń - Dziekan Wydziału Chemii UŁ
 • Prof. dr hab. Jarosław Dziadek - Dyrektor Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi
 • Prof. dr hab. Elżbieta Mikiciuk-Olasik - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi
 • Dr hab. inż. Jerzy L. Gębicki, prof. PŁ - Dziekan Wydziału Chemicznego PŁ
 • Prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński - Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ
 • Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska - Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
 • Prof. dr hab. Marek Potrzebowski - Dyrektor Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi

Jury Sesji

 • Dr hab. Katarzyna Lisowska, prof. nadzw. UŁ, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, UŁ
 • Dr hab. Agnieszka Olejniczak, prof. IBM PAN, IBM PAN
 • Prof. zw. dr hab. Witold Ciesielski, Wydział Chemii, UŁ
 • Prof. dr hab. Elżbieta Łodyga-Chruścińska, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, PŁ
 • Dr inż. Katarzyna Błażewska, Wydział Chemiczny, PŁ
 • Dr hab. inż. Agnieszka Dybała-Defratyka, Wydział Chemiczny, PŁ

Komitet organizacyjny

 • Dr hab. inż. Agnieszka Dybała-Defratyka - Przewodnicząca
 • Dr inż. Katarzyna Błażewska
 • Dr inż. Lesław Sieroń (strona internetowa)

Miejsce

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny
ul. Żeromskiego 116, Gmach Chemii, budynek A27, I p.

Sponsor

ANGIONICA Sp. z o.o.


Dziękujemy również darczyńcy - firmie Atlas

ATLAS sp. z o.o.

Kontakt

Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej

Łódź, ul. Żeromskiego 116

tel. 42 631 31 98

agnieszka.dybala-defratyka@p.lodz.pl